اخبار استانها

بازدید از طرح هدایت و حمایت استعدادهای استان گلستان

بازدید از طرح هدایت و حمایت استعدادهای استان گلستان
در حاشیه سفر رییس فدراسیون به استان گلستان

بازدید از طرح هدایت و حمایت استعدادهای استان گلستان

مجید کیهانی در سفر به استان گلستان از طرح هدایت و حمایت استعدادهای دو و میدانی این استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی ایران پنجشنبه هفته گذشته در سفر به استان گستان از طرح " کشف هدایت و حمایت استعدادهای دو و میدانی" بازدید کرد. سید وحید میرا رییس هیئت دو و و میدانی استان در استقبال از کیهانی به تشریح این طرح پرداخت.

در ادامه نشستی دوستانه میان مجید کیهانی، سید وحید میرا و حمید دامغانی مدیرعامل شرکت مهتاب موتور حامی مالی دو و میدانی استان گلستان برگزار شد تا رییس فدراسیون دو و میدانی در جریان آخرین وضعیت مالی استان نیز قرار بگیرد. " مهتاب موتور " در ماه های اخیر حمایت های همه جانبه خود را از رشته اول المپیک در استان گلستان آغاز کرده است و در فرصتی کوتاه تاثیرات مثبتی در روند پیشرفت دو و میدانی کاران استان داشته است. "مهتاب موتور" قصد دارد با حمایت تیم منتخب استان گلستان در رویدادهای برون مرزی نیز قدم بزرگ دیگری برای دو و میدانی استان بردارد.

مجید کیهانی با رضایت از این اقدام هیات دو و میدانی استان و شرکت مهتاب موتور از جذب حامیان مالی به عنوان یکی از مهمترین اهداف فدراسیون دو سال های اخیر یاد کرده و از اقدام هیات های استانی در این مسیر ابراز خشنودی کرد.

دو و میدانی گلستان در ماه های اخیر در کنار آغاز طرح " کشف هدایت و حمایت استعدادهای دو و میدانی" در توجه به حوزه قهرمانی قدم های چشمگیری داشته است.

1

مریم قربانی رییس هیأت دو و میدانی استان بوشهر شد

مریم قربانی رییس هیأت دو و میدانی استان بوشهر شد

در پایان مجمع انتخاباتی هیأت دو و میدانی استان بوشهر مریم قربانی به عنوان رییس این هیأت انتخاب شد.

صابری رییس هیأت دو و میدانی استان خراسان شمالی شد

صابری رییس هیأت دو و میدانی استان خراسان شمالی شد

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

رضا قاسمی در مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 2019 در دوی 60 متر قهرمان شد.