اخبار استانها

برگزاری مسابقات دو و میدانی داخل سالن ویژه دهه مبارک فجر در استان زنجان

برگزاری مسابقات دو و میدانی داخل سالن ویژه دهه مبارک فجر در استان زنجان

برگزاری مسابقات دو و میدانی داخل سالن ویژه دهه مبارک فجر در استان زنجان

به مناسبت دهه مبارک فجر در استان زنجان یک دوره مسابقات دو ومیدانی داخل سالن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت دو و میدانی استان زنجان به مناسبت دهه مبارک فجر یک دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن ویژه آقایان در استان برگزار شد و نتایج آن نیز به شرح زیر است:
 

* 60 متر :

1- بهمن کریمی - زنجان

2-محمد عارف قره باغی - زنجان

3- مهدی ندرلو- ابهر

 

* 60 متر با مانع :

1- عرفان کرمی - ابهر

2- حسین قلندری - زنجان

3- محمد محمدی - زنجان

 

* 400 متر :

1- علی سلیمانی  ابهر

2- محمد مهدی قاسمی - زنجان

3- مهدی خانمحمدی - زنجان

 

* 800 متر :

1- امیرحسین سقایی - ابهر

2- ابوالفضل عبدی - ابهر

3- سیدرضا موسوی - ابهر

* پرش ارتفاع :

1- حسین سلطانی - زنجان

2- حسن جعفری - زنجان

3- محمد محمدی - زنجان

* 1500 متر :

1- بنیامین پیکانی - ابهر

2- ابوالفضل عبدی - ابهر

* پرتاب وزنه :

1- حسین قلندری - زنجان

2- علی  رجبی - زنجان

3- علیرضابهرامی - زنجان

 

* پرش طول :

1- مهدی ندرلو - ابهر

2- محمدعارف قره باغی - زنجان

3- مهدی محمدی - زنجان 

 

* پرش سه گام :

1- عرفان کرمی - ابهر

2- علی  رجبی - زنجان

3- حسن جعفری - زنجان

 

*3000 متر :

1- بهروز تیموری - زنجان

2- بنیامین پیکانی - ابهر

3- مهدی خانمحمدی - زنجان

 

1

2

3

صابری رییس هیأت دو و میدانی استان خراسان شمالی شد

صابری رییس هیأت دو و میدانی استان خراسان شمالی شد

بازدید از طرح هدایت و حمایت استعدادهای استان گلستان

در حاشیه سفر رییس فدراسیون به استان گلستان

بازدید از طرح هدایت و حمایت استعدادهای استان گلستان

مجید کیهانی در سفر به استان گلستان از طرح هدایت و حمایت استعدادهای دو و میدانی این استان بازدید کرد.

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن آقایان با قهرمانی نمایندگان ایران

رضا قاسمی در مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 2019 در دوی 60 متر قهرمان شد.