اخبار خارجی

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

سیستم راهیابی به مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در سال 2019 از طریق فدراسیون جهانی اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی و به نقل از سایت فدراسیون جهانی، بر اساس سیستم اعلام شده ی راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه، ورزشکاران از 4 طریق می توانند به مسابقات راه یابند:

1.  از طریق  به دست آوردن حد نصاب ورودی در دوره زمانی کسب صلاحیت .
2.  با کارت ویژه ، به عنوان  قهرمان مسلم جهان ، قهرمان دایموند لیگ IAAF  یا پیشتاز مسابقات تک ماده ای IAAF در پرتاب چکش، پیاده روی و ماده های ترکیبی در پایان دوره کسب صلاحیت. هر چند از هر کشور فقط یک ورزشکار می تواند با این شرط  معرفی شود زیرا محدودیت حد اکثر ۴ ورزشکار از هر کشور وجود دارد .
3.  از طریق کسب  قهرمانی منطقه در تمام مواد انفرادی به غیراز ماراتن. در این حالت ورزشکار بعنوان کسی که حد نصاب ورودی را بدست آورده است در نظر گرفته می شود. ( منوط به تایید نماینده فنی که استاندارد مواد ویژه را  بر رسی می کند.)
4.  از طریق قرار گرفتن درمیان بهترین ورزشکاران رتبه بندی شده در لیست های برترین نتایج IAAF طی دوره ی زمانی کسب صلاحیت. ( بجز در ماده های ۱۰۰۰۰ متر ، ماراتن و پیاده روی. )
در صورتی که تنها از طریق حد نصاب ورودی به تعداد مورد نظر نرسند، سیستم نفرات بعدی، که برای قهرمانی جهانی لندن برای تعیین تعداد ورزشکارانی که از طریق لیست نفرات برتر کسب صلاحیت می کنند، استفاده خواهد شد .
تیم های امدادی نیزاز طریق مسابقات جهانی امدادی IAAF  در یوکوهاما ۲۰۱۹ و از طریق لیست های برترین ها کسب صلاحیت خواهند کرد .
لازم به ذکر است فدراسیون های عضوی که ورزشکاری نداشته باشند که حدنصاب های ورودی را بدست آورده باشد، می توانند یک ورزشکار را بدون کسب صلاحیت وارد مسابقات نمایند .

اضافه شدن دو ماده به مسابقه ی دو امدادی جهان، یوکوهاما 2019

اضافه شدن دو ماده به مسابقه ی دو امدادی جهان، یوکوهاما 2019

دو ماده ی جدید به مسابقات دو امدادی جهان سال جاری که در یوکوهاما برگزار می شود اضافه شد.

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران قرارداد همکاری امضا کرد.

دعوت رسمی کنفدراسیون دو  و میدانی آسیا از دکتر اردیبهشت

دعوت رسمی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا از دکتر اردیبهشت

مسئول کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ فدراسیون دو و میدانی از سوی کنفدراسیون به عنوان ناظر پزشکی و کنترل دوپینگ مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا دعوت شد.