اخبار خارجی

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

سیستم راهیابی به مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در سال 2019 از طریق فدراسیون جهانی اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی و به نقل از سایت فدراسیون جهانی، بر اساس سیستم اعلام شده ی راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه، ورزشکاران از 4 طریق می توانند به مسابقات راه یابند:

1.  از طریق  به دست آوردن حد نصاب ورودی در دوره زمانی کسب صلاحیت .
2.  با کارت ویژه ، به عنوان  قهرمان مسلم جهان ، قهرمان دایموند لیگ IAAF  یا پیشتاز مسابقات تک ماده ای IAAF در پرتاب چکش، پیاده روی و ماده های ترکیبی در پایان دوره کسب صلاحیت. هر چند از هر کشور فقط یک ورزشکار می تواند با این شرط  معرفی شود زیرا محدودیت حد اکثر ۴ ورزشکار از هر کشور وجود دارد .
3.  از طریق کسب  قهرمانی منطقه در تمام مواد انفرادی به غیراز ماراتن. در این حالت ورزشکار بعنوان کسی که حد نصاب ورودی را بدست آورده است در نظر گرفته می شود. ( منوط به تایید نماینده فنی که استاندارد مواد ویژه را  بر رسی می کند.)
4.  از طریق قرار گرفتن درمیان بهترین ورزشکاران رتبه بندی شده در لیست های برترین نتایج IAAF طی دوره ی زمانی کسب صلاحیت. ( بجز در ماده های ۱۰۰۰۰ متر ، ماراتن و پیاده روی. )
در صورتی که تنها از طریق حد نصاب ورودی به تعداد مورد نظر نرسند، سیستم نفرات بعدی، که برای قهرمانی جهانی لندن برای تعیین تعداد ورزشکارانی که از طریق لیست نفرات برتر کسب صلاحیت می کنند، استفاده خواهد شد .
تیم های امدادی نیزاز طریق مسابقات جهانی امدادی IAAF  در یوکوهاما ۲۰۱۹ و از طریق لیست های برترین ها کسب صلاحیت خواهند کرد .
لازم به ذکر است فدراسیون های عضوی که ورزشکاری نداشته باشند که حدنصاب های ورودی را بدست آورده باشد، می توانند یک ورزشکار را بدون کسب صلاحیت وارد مسابقات نمایند .

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی بانوان

مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن 2019 تهران

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی بانوان

روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن دختران در مواد مختلف انجام شد.

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

«ساموئل تفرا» اتیوپیایی رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را جا به جا کرد.

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

در نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

دکتر صالحی امیری در جلسه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک از رییس فدراسیون دو و میدانی به واسطه برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی قدردانی کرد.