اخبار خارجی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

فدراسیون جهانی دو و میدانی 3 رکورد در رده ی سنی جوانان زیر بیست سال را تایید و اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی و به نقل از سایت فدراسیون جهانی، رکوردهای جهانی جوانان زیر بیست سال از سوی این فدراسیون تایید و اعلام شد. بدین ترتیب رکوردهای تایید شده به شرح زیر است:
پرش بانیزه مردان: 
5.95 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 18 آگوست 2018 برلین
6.00 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 12 آگوست 2018 برلین
6.05 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 12 آگوست 2018 برلین
گفتنی است پیش از این، رکورد جهانی این ماده در رده ی سنی جوانان زیر بیست سال با 5.92 متر در اختیار آرماند دوپلانتیس سوئدی بود که در 31 مارس 2018 به ثبت رسید.

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

«دلیله محمد» رکورد جهانی 400 متر با مانع زنان را شکست.

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

«ژیه شنیه» چینی رکورد 200 متر آسیا را شکست.

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

تست دوپینگ «کمی آدکویا»، دونده ی زن آفریقایی تبار تیم بحرین و قهرمان پیشین 400 متر داخل سالن جهان مثبت اعلام شد.