اخبار خارجی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

تایید 3 رکورد از سوی فدراسیون جهانی دو و میدانی

فدراسیون جهانی دو و میدانی 3 رکورد در رده ی سنی جوانان زیر بیست سال را تایید و اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی و به نقل از سایت فدراسیون جهانی، رکوردهای جهانی جوانان زیر بیست سال از سوی این فدراسیون تایید و اعلام شد. بدین ترتیب رکوردهای تایید شده به شرح زیر است:
پرش بانیزه مردان: 
5.95 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 18 آگوست 2018 برلین
6.00 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 12 آگوست 2018 برلین
6.05 متر – آرماند دوپلانتیس (سوئد) – 12 آگوست 2018 برلین
گفتنی است پیش از این، رکورد جهانی این ماده در رده ی سنی جوانان زیر بیست سال با 5.92 متر در اختیار آرماند دوپلانتیس سوئدی بود که در 31 مارس 2018 به ثبت رسید.

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

«ساموئل تفرا» اتیوپیایی رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را جا به جا کرد.

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

در نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

دکتر صالحی امیری در جلسه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک از رییس فدراسیون دو و میدانی به واسطه برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی قدردانی کرد.

پرداخت پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا

در جریان برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی ایران

پرداخت پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا

پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا در جریان برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی ایران پرداخت شد.