اخبار خارجی

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی، قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در خصوص برگزاری آزمون های عملی استخدامی با امضای مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی و مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران منعقد شد.

کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی در این خصوص اظهار داشت: «در این قراداد همکاری، فدراسیون دو و میدانی مجری برگزاری آزمون های استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در ورزشگاه آفتاب انقلاب بوده و منابع حاصل از این قرارداد صرف بازسازی و احیای چمن ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران و بخشی نیز با مشارکت استان ها، صرف خرید تجهیزات دو و میدانی برای استان ها خواهد شد.»

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی بانوان

مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن 2019 تهران

پایان روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی بانوان

روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن دختران در مواد مختلف انجام شد.

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

«ساموئل تفرا» اتیوپیایی رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را جا به جا کرد.

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

در نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

دکتر صالحی امیری در جلسه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک از رییس فدراسیون دو و میدانی به واسطه برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی قدردانی کرد.