اخبار خارجی

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

عقد قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی تهران

فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی، قرارداد همکاری فدراسیون دو و میدانی با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در خصوص برگزاری آزمون های عملی استخدامی با امضای مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی و مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران منعقد شد.

کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی در این خصوص اظهار داشت: «در این قراداد همکاری، فدراسیون دو و میدانی مجری برگزاری آزمون های استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در ورزشگاه آفتاب انقلاب بوده و منابع حاصل از این قرارداد صرف بازسازی و احیای چمن ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران و بخشی نیز با مشارکت استان ها، صرف خرید تجهیزات دو و میدانی برای استان ها خواهد شد.»

اضافه شدن دو ماده به مسابقه ی دو امدادی جهان، یوکوهاما 2019

اضافه شدن دو ماده به مسابقه ی دو امدادی جهان، یوکوهاما 2019

دو ماده ی جدید به مسابقات دو امدادی جهان سال جاری که در یوکوهاما برگزار می شود اضافه شد.

دعوت رسمی کنفدراسیون دو  و میدانی آسیا از دکتر اردیبهشت

دعوت رسمی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا از دکتر اردیبهشت

مسئول کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ فدراسیون دو و میدانی از سوی کنفدراسیون به عنوان ناظر پزشکی و کنترل دوپینگ مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا دعوت شد.

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

اعلام سیستم راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان دوحه 2019

سیستم راهیابی به مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در سال 2019 از طریق فدراسیون جهانی اعلام شد.