اخبار خارجی

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی جوانان اتیوپی

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی جوانان اتیوپی

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی جوانان اتیوپی

مسابقات قهرمانی جوانان اتیوپی روز گذشته در اتیوپی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی و به نقل از سایت جهانی، مسابقات قهرمانی جوانان اتیوپی، روز گذشته در شهر "آسِلا"، واقع در جنوب شرق اتیوپی برگزار شد که در پی آن نتایج زیر به دست آمد:
 

 • مردان

800متر:

 1. تادسه لمی – 1:47.10 دقیقه
 2. تاسئو یادا – 1:47.44 دقیقه
 3. آدیسو گیرما – 1:47.78 دقیقه

 

1500 متر:

 1. برهانو سورِسا – 3:39.54 دقیقه
 2. مالسه نبرت – 3:39.58 دقیقه
 3. کبده انداله – 3:39.80 دقیقه

 

5000 متر:

 1. تیلاهون هایله – 13:55.13 دقیقه
 2. میلکسا منگشا – 13:56.49 دقیقه
 3. آنتنایو داگناچو – 13:57.36 دقیقه

 

10.000 متر:

1. بریهو آرگاوی – 29:36.67 دقیقه

2. اولیکا آدوگنا – 29:37.12 دقیقه

3. سگایه کیدانو – 29:38.60 دقیقه

 

3000 متر با مانع:

 1. گتنت واله – 8:35.01 دقیقه
 2. تکله نگاته – 8:35.53 دقیقه
 3. آمسالو بلای – 8:43.88 دقیقه

 

10.000 متر پیاده روی:

1. یوهانس آلگاو – 43:36.53 دقیقه

2. تادلو گتو – 43:42.22 دقیقه

3. یتایال تازبه – 44:33.06

 

 • زنان

800 متر:

 1. دریبه ولتجی – 2:00.89 دقیقه
 2. هیروت منگشا – 2:01.16 دقیقه
 3. فرووینی هایلو – 2:01.35 دقیقه

 

1500 متر:

 1. دنکه فردسا – 4:14.83 دقیقه
 2. آلماز ساموئل – 4:15.28 دقیقه
 3. بری آبرا – 4:15.52 دقیقه

 

3000 متر:

 1. سِگهِ گبرسالاما – 9:28.38 دقیقه
 2. گیرماوویت گبرسلاسی – 9:28.44 دقیقه
 3. آبراش مناسبو – 9:31.50 دقیقه

 

5000 متر:

 1. گیرماوویت گبرگ زیابر – 15:48.81 دقیقه
 2. اجگایهو تایه – 15:53.82 دقیقه
 3. سیگه هایسلایسه – 16:01.82 دقیقه

 

3000 متر با مانع:

 1. اتالماهو سنتایهو – 10:07.47 دقیقه
 2. آگره بلاچو – 10:08.05 دقیقه
 3. بتهلهم مولات – 10:10.22 دقیقه

 

10.000 متر پیاده روی:

1. ماره بیتو – 52:01.30

2. سنتایهو مسره – 53:10.25 دقیقه

3. بونته علی – 56:59.55 دقیقه

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

تفرا رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را شکست

«ساموئل تفرا» اتیوپیایی رکورد جهانی 1500 متر داخل سالن را جا به جا کرد.

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

در نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک

قدردانی رییس کمیته ملی المپیک از کیهانی

دکتر صالحی امیری در جلسه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک از رییس فدراسیون دو و میدانی به واسطه برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی قدردانی کرد.

پرداخت پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا

در جریان برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی ایران

پرداخت پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا

پاداش مدال آوران و مربیان بازی های آسیایی جاکارتا در جریان برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ دو و میدانی ایران پرداخت شد.