اخبار خارجی

پنجمی حدادی در دایموند لیگ استکهلم

 پنجمی حدادی در دایموند لیگ استکهلم

پنجمی حدادی در دایموند لیگ استکهلم

احسان حدادی به عنوان پنجمی مسابقات دو و میدانی دایموند ل یگ استکهلم دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دو‌و‌میدانی، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک‌آسیا در مرحله سوم‌ مسابقات دو‌و‌میدانی دایموند لیگ‌لحظاتی پیش در استکهلم سوئد با ثبت رکورد ۶۵.۳۴ متر به عنوان پنجمی رسید.

حدادی پرتاب اول خود را با خطا آغاز کرد و در پرتاب های بعدی رکوردهای ۶۳.۸۸، ۶۱.۸۵ و ۶۵.۳۵ متر با به ثبت رسانید. پرتاب های سوم‌و‌پنجم‌حدادی نیز با خطا مواجه شد.

در این رقابت دنیل استال از سوئد با رکورد ۶۹.۵۷ متر اول شد. فدریک دکرز از جاماییکا با پرتابی به طول ۶۸.۹۶ متر دوم و لوکاس ویس شیدینگر از اتریش نیز با رکورد ۶۶.۹۷ متر به عنوان سومی رسید.

لازم‌به یادآوری است، احسان حدادی در مسابقات دایموند لیگ‌قطر(مرحله نخست) با رکورد ۶۶.۷۸ متر به مقام سومی‌رسیده بود.


 

1

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

رکورد 400 متر با مانع زنان جهان شکسته شد

«دلیله محمد» رکورد جهانی 400 متر با مانع زنان را شکست.

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

رکورد 200 متر آسیا شکسته شد

«ژیه شنیه» چینی رکورد 200 متر آسیا را شکست.

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

محرومیت قهرمان 400 متر داخل سالن جهان زنان به علت دوپینگ

تست دوپینگ «کمی آدکویا»، دونده ی زن آفریقایی تبار تیم بحرین و قهرمان پیشین 400 متر داخل سالن جهان مثبت اعلام شد.