اخبار داخلی

بررسی ایجاد طرح کمپ تمرینی پرتاب‌های آسیا در ایران، در دستور کار کنفدراسیون دو و میدانی آسیا

بررسی ایجاد طرح کمپ تمرینی پرتاب‌های آسیا در ایران، در دستور کار کنفدراسیون دو و میدانی آسیا

بررسی ایجاد طرح کمپ تمرینی پرتاب‌های آسیا در ایران، در دستور کار کنفدراسیون دو و میدانی آسیا

کمیسیون توسعه دو و میدانی در آسیا، بررسی طرح ایجاد کمپ تمرینی پرتاب های آسیا در ایران را در دستور کار قرار داد.

به گزارش روابط عمومی، پس از ارائه پروپوزال ایجاد کمپ تمرینی پرتاب‌های آسیا در ایران به کنفدراسیون دو و میدانی آسیا و پیگیری مجدد این طرح توسط مجید کیهانی رییس فدراسیون با دهلان الحمد در جریان افتتاح ساختمان جدید کنفدراسیون در تایلند، کمیسون توسعه دو و میدانی در آسیا طی مکاتبه‌ای با فدراسیون دو و میدانی ایران، از بررسی این طرح در دستورکار جلسات این کمیسیون خبر داد.

اکرم ساهی نایب رییس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا و رییس کمیسیون توسعه دو و میدانی در قاره آسیا پیشنهادات و توصیه‌های این انجمن را در خصوص بررسی بیشتر ایجاد کمپ تمرینی پرتاب‌ها در ایران را به رییس و هیأت رییسه کنفدراسییون دو و میدانی آسیا مطرح کرده و پس از تأیید این طرح، مراتب نیز به اطلاع خواهد رسید.

تصویر مکاتبه به شرح عکس پیوست خبر می باشد.

1

برگزاری مراسم معارفه سرپرست فدراسیون دو و میدانی

برگزاری مراسم معارفه سرپرست فدراسیون دو و میدانی

مراسم معارفه ایرج عرب سرپرست فدراسیون دو و میدانی با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

صمیمی با کسب بیشترین آرا در سمت ریاست ابقا شد

پایان مجمع انتخاباتی هیأت دو‌و‌میدانی استان چهارمحال و بختاری

صمیمی با کسب بیشترین آرا در سمت ریاست ابقا شد

در مجمع انتخاباتی هیأت دو‌ومیدانی استان چهارمحال و‌بختیاری داریوش صمیمی به عنوان رییس هیأت انتخاب و در سمت پیشین خود ابقا شد.

ایرج عرب سرپرست فدراسیون دو و میدانی شد

ایرج عرب سرپرست فدراسیون دو و میدانی شد

وزیر ورزش و جوانان سرپرست جدید فدراسیون دوومیدانی را مشخص کرد.