اخبار داخلی

فردا پایان مهلت ثبت نام کاندیدادهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی

فردا پایان مهلت ثبت نام کاندیدادهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی

فردا پایان مهلت ثبت نام کاندیدادهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی

آخرین مهلت ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی، ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی با هدف برگزاری مجمع انتخاباتی از روز 22 آذرماه آغاز شد. به همین منظور آخرین مهلت ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون دو و میدانی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 5 آذرماه 1398 می باشد.

حضور در کمپ پاریس و تمرین با مربی فرانسوی تا المپیک توکیو در دستور کار

جلسه هماهنگی برای برنامه های تفتیان انجام شد؛

حضور در کمپ پاریس و تمرین با مربی فرانسوی تا المپیک توکیو در دستور کار

جلسه هماهنگی فدراسیون دو و میدانی با سریع ترین مرد ایران برای بررسی برنامه های تمرینی تا المپیک توکیو برگزار شد.

برگزاری مسابقات جام هرمز اواخر هفته در هرمزگان

جوایز میلیونی برای برترین های ماراتن و نیمه ماراتن؛

برگزاری مسابقات جام هرمز اواخر هفته در هرمزگان

مسابقات دو نیمه ماراتن و ماراتن جام هرمز با جوایز میلیونی اواخر هفته در جزیره هرمز برگزار می شود.

حمایت همه جانبه برای تکرار مدال پرتاب دیسک ایران در المپیک

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های حدادی تا بازی های المپیک توکیو

حمایت همه جانبه برای تکرار مدال پرتاب دیسک ایران در المپیک

جلسه هماهنگی برنامه های حدادی تا بازی های المپیک توکیو با حضور سرپرست دبیری فدراسیون برگزار شد.