اخبار مسابقات

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان با حضور نمایندگان ایران از عصر امروز در بوینس آیرس آرژانتین آغاز می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی، رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از امروز (پنجشنبه) در بوینرس آیرس آرژانتین آغاز می‌شود و نمایندگان ایران که با ترکیب محمدرضا رحمانی فر(پرتاب دیسک)، مهدی رضائی (100متر) و حمیدرضا کیاء(پرش سه‌گام) به مربیگری و سرپرستی علی رضایی به این دوره از بازی‌ها اعزام شده‌اند از امروز رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.

برنامه مسابقات نمایندگان دو و میدانی ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان به شرح زیر است:

پنجشنبه 19 مهرماه:

محمدرضا رحمانی فر – پرتاب دیسک – ساعت 15:45
 

جمعه 20 مهرماه:

مهدی رضائی – مقدماتی 100 متر – ساعت 16:55

 

شنبه 21 مهرماه:

حمیدرضا کیاء – پرش سه گام – ساعت 16:00

قهرمانی جعفرآبادی و زورآوند در مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور

قهرمانی جعفرآبادی و زورآوند در مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور

زهرا جعفرآبادی و حمیدرضا زورآوند به عناوین نخست مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور رسیدند.

مازندران فاتح عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور

مازندران فاتح عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور

استان مازندران به عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور رسید.

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور

خراسان رضوی قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور شد.