اخبار مسابقات

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

آغاز مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از عصر امروز در آرژانتین

رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان با حضور نمایندگان ایران از عصر امروز در بوینس آیرس آرژانتین آغاز می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی، رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان از امروز (پنجشنبه) در بوینرس آیرس آرژانتین آغاز می‌شود و نمایندگان ایران که با ترکیب محمدرضا رحمانی فر(پرتاب دیسک)، مهدی رضائی (100متر) و حمیدرضا کیاء(پرش سه‌گام) به مربیگری و سرپرستی علی رضایی به این دوره از بازی‌ها اعزام شده‌اند از امروز رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.

برنامه مسابقات نمایندگان دو و میدانی ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان به شرح زیر است:

پنجشنبه 19 مهرماه:

محمدرضا رحمانی فر – پرتاب دیسک – ساعت 15:45
 

جمعه 20 مهرماه:

مهدی رضائی – مقدماتی 100 متر – ساعت 16:55

 

شنبه 21 مهرماه:

حمیدرضا کیاء – پرش سه گام – ساعت 16:00

پایان کار نمایندگان دو و میدانی ایران با کسب مقام هشتمی کیا در پرش سه گام

پایان کار نمایندگان دو و میدانی ایران با کسب مقام هشتمی کیا در پرش سه گام

نماینده دو و میدانی ایران به عنوان هشتمی پرش سه گام بازی های المپیک نوجوانان در آرژانتین دست یافت.

هفتمی رضائی در پایان مرحله نهایی ۱۰۰ متر گروه B

هفتمی رضائی در پایان مرحله نهایی ۱۰۰ متر گروه B

دونده سرعت ایران در جایگاه هفتم 100 متر بازی های المپیک نوجوانان در آرژانتین قرار گرفت.

کسب مقام چهارمی رحمانی فر در پرتاب دیسک

کسب مقام چهارمی رحمانی فر در پرتاب دیسک

نماینده پرتاب دیسک دو ومیدانی ایران به مقام چهارمی بازی های المپیک نوجوانان در آرژانتین دست یافت.