اخبار مسابقات

چهارمی کیهانی در 5000 متر

چهارمی کیهانی در 5000 متر
بازی های آسیایی جاکارتا 2018

چهارمی کیهانی در 5000 متر

حسین کیهانی به مقام چهارم دوی 5000 متر بازی های آسیایی جاکارتا دست یافت.

به گزارش روابط عمومی، در جریان برگزاری ششمین روز از مسابقات دو و میدانی هجدهین دوره بازی های آسیایی جاکارتا عصر امروز (پنجشنبه) 8 شهریورماه حسین کیهانی نماینده شایسته تیم ملی دو و میدانی ایران که در ماده 5000 متر با ثبت زمان 14:08.69 دقیقه ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود  به مقام چهارمی رسید.

کیهانی در ماه 3000 متر بامانع با رکورد 8:22.79 دقیقه به مدال طلای این دوره از بازی ها دست یافته بود.

در این ماده بیرهانو از قطر با رکورد 13:43.17 دقیقه قهرمان شد و آلبرت راپ، دیگر دونده قطری نیز با زمان 13:43.76 دقیقه به عنوان نایب قهرمانی رسید. احمد العمری از عربستان سعودی با ثبت رکورد 13:56.49 دقیقه به مقام سومی دست یافت.
 

1

قهرمانی جعفرآبادی و زورآوند در مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور

قهرمانی جعفرآبادی و زورآوند در مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور

زهرا جعفرآبادی و حمیدرضا زورآوند به عناوین نخست مسابقه 20 کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور رسیدند.

مازندران فاتح عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور

مازندران فاتح عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور

استان مازندران به عنوان قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آقایان کشور رسید.

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور

خراسان رضوی قهرمان مسابقات دو و میدانی داخل سالن بانوان کشور شد.