مصاحبه ها

دبیر فدراسیون دو و میدانی معتقد است انتخاب ایرج عرب به عنوان سرپرست فدراسون از سوی وزیر ورزش و جوانان مدبرانه بوده و تصمیمات وی در امور فدراسیون با خرد جمعی است.

سخنگوی سازمان تیم های ملی از مصوبات جلسه سازمان تیم های ملی با حضور سرپرست فدراسیون دو و میدانی خبر داد.

سرپرست فدراسیون د و ومیدانی معتقد است ساماندهی و مدیریت برنامه های مختلف با خرد جمعی موثر می باشد.

سخنگوی سازمان تیم‌های ملی از برگزاری اردوهای آماده سازی تیم‌های ملی دو و میدانی و صحرانوردی جوانان و بزرگسالان خبر داد.

سخنگوی سازمان تیم‌های ملی فدراسیون دو و میدانی از برگزاری مسابقات دو و میدانی المپیاد استعدادهای برتر ابراز خرسندی کرد.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات و لیگ فدراسیون دو و میدانی از سطح کیفی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور ابراز رضایت کرد.

سریع ترین مرد ایران با هدف آماده سازی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان و‌کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو به پاریس سفر کرد.

رکورددار دوی 400 متر بامانع ایران معتقد است در صورت حمایت می تواند به مسابقات قهرمانی جهان و حتی بازی‌های المپیک را دارد.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون دو و میدانی از سطح کیفی رقابت‌های قهرمانی کشور ابراز رضایت کرد.

رییس فدراسیون دو و میدانی ملاک اصلی انتخاب برترین‌های دو ومیدانی برای حضور در اردوهای تدارکاتی و تیم‌های ملی را شرکت همه ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور در هر 3 رده سنی قلمداد کرد.

1 2 3 4 5  ... Last